Iň köp satylýan önüm

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

 • Silikon pop galam sumkasy pleönekeý Fidget oýunjak ruçkasy

  Silikon Pop Galam sumkasy Simönekeý Fidget Toy Pe ...

  Bu açyk halta ýönekeý dizaýna, ýumşak ýüzüne we basylýan köpürjiklerden doly.Ulanyjy basyşy ýeňletmek ýa-da wagt geçirmek üçin islän wagty köpürjikleri gysyp biler.Childrenaş çagalar, okuw taýdan kemçilikli adamlar, garrylar we başgalar üçin derrew kanagatlandyrmagy we ulanmagy aňsatlaşdyryň.Bu özboluşly pop galam gapagy, ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa silikon materiallaryndan, howpsuz, ekologiýa taýdan arassa, sagdyn, yssyz we köp taraply!Duýgur oýunjak hökmünde ulanylyp bilner ...

 • Gyzgyn satuw Silikon ýag çotgalary BBQ gurallary Silikon sousy aç-açan tutawaç bilen çotgalar

  Gyzgyn satuw Silikon ýagy çotga BBQ gurallary kremniý ...

  Esasy maglumat Önümiň ady Silikon ýag çotgasy material Iýmit derejeli silikon dizaýny Tansparent tutawaç nusgasy Ölçegi 17.5 * 3,2 sm paket Opp sumkalary MOQ 500 PCS Önümiň beýany Arassalamak aňsat: Gap-gaç ýuwýan maşyna birnäçe gezek goýup bolýar we hatda iň yssy sazlamalara-da çydadylar .Şeýle-de bolsa, el bilen ýuwmak hem aňsat.Temperatura çydamlylygyň giň gerimi: -40 sentigrada ~ 250 sentigrada (-40-480F)....

 • Silikon çörek bişirilýän lomaý ölçegler bilen ýelmeýän gyzjagaz mat

  Silikon çörek bişirilýän lomaý lomaý ...

  Önüm barada maglumat Önümiň ady Silikon çörek bişirýän material Iýmit derejesi Silikon ululygy 50 * 70 sm (19,7 * 27,6 dýuým) Ulanyş aşhana gurallarynyň aýratynlygy taýak däl, çydamly MOQ 1000 PCS Önümiň beýany • Konditer matasynyň süýşmegi aňsat bolan meseläni çözmek üçin arkasyna uly sürtülme bilen ýasalan silikon çörek önümleri we taýagyň ýokarsyny gowy tutýar.• Ownuk tort, puding, jele, çörek, perde, pizza we ş.m. üçin amatly • Bu silikon pa ...

 • Popit egin sumkasy

  Popit egin sumkasy

  Esasy maglumat Önümiň ady Popit egin halta şekilli içgiler Daşky ululygy 13.5 * 18.5 * 3 sm Agramy 118 g MOQ 1000 PCS Önümiň beýany Täze dizaýn: Içgiler görnüşli Fidget sumkasy gyzlaryň ýüregine düşüp, meşhur köçe sumkasyna öwrülip biler.Qualityokary hilli egin sumkasy: Iň ýokary egin sumkasy ýokary hilli iýmit derejeli silikondan, rezin reňkli, çydamly we zeper ýetirmek aňsat däl.Ulanmak we götermek aňsat: Pop fidget ...

 • Iýmit 15-nji synp Kiçijik kawagt silikon şokolad galyp elde ýasalan ýürek şokolad galyplary

  Iýmit 15-nji synp Kiçijik gowakly silikon şokolad M ...

  Esasy maglumat Önümiň ady Silikon şokolad galyplary material iýmit derejesi Silikon ululygy 21 * 10,7 sm şekilli ýürek şekilli OEM we ODM kabul ederlikli MOQ 1000 PCS Önümiň beýany ♦ Ygtybarly we ekologiýa taýdan amatly: Şokolad iýmit derejesindäki silikon materialdan ýasalýar, öndürmeýär. zyýanly maddalar, şonuň üçin gaty howpsuz, bäbekler bu barada alada etmeli däldirler.♦ andokary we pes temperatura garşylygy: Sowadyjyda we ojakda goýup bolýar ...

 • Zawod Jumbo Popit Fidget Sensor Oýna Otizm Sensor Push Pop Oýnawaç

  Zawod Jumbo Popit Fidget Sensor oýunjak otizm S ...

  Esasy maglumat Önümiň ady Uly Popit Fidget Oýnawaç materialy Silikon kauçuk şekilli meýdanyň ölçegi 30 * 30CM stil gülkünç okuw oýnawaç MOQ 500PCS Önümiň beýany • Jumbo & Gigant: popit duýgur oýnawaç ululygy 30 * 30 sm, basmak üçin 256 köpürjik bar. göterip bilmersiňiz. utöne kiçisinden has gülkünç oýnap bilersiňiz.• Köp ulanylyş: “Junbo popit fidget” oýnawaç diňe bir gülkünç oýunjak däl, eýsem öý guraly hem bolup biler. Köpürjikleri dostlaryňyz bilen açyp bilersiňiz, ...

 • Silikon lomaý lomaý şokolad bomba galyndy ýarym tegelek silikon tort galyplary

  Silikon gyzgyn şokolad bomba galyndy ýarym ...

  Esasy maglumat Önümiň ady Silikon gyzgyn şokolad bomba galyndy material iýmit derejesi Silikon şekilli tegelek top ölçegi 19 * 13 * 3 sm Logörite ulanyş Şokolad, tortlar MOQ 500PCS Önümiň beýany Ulanyş we arassalamak: Silikon gyzgyn bomba şokolad galyp 100% iýmitden ýasalýar derejeli silikon, şokolad, tort, gaty süýji we beýleki desertler ýasamak üçin ulanylyp bilner. Diňe materialy rezin galypyna guýup, mikrotolkunly peç bilen bişirip, soňam tort çykaryp bilersiňiz ...

 • Mafen kubogy silikon tort görnüşi ýekeje kubok galyp

  Mafen kubogy silikon tort görnüşi ýekeje kubok galyp

  Esasy maglumat elementiniň ady Silikon tort galyndylary Iýmit derejesi Silikon stili pleönekeý şekiller Ulanyş çörek nusgasy MOQ 1000 PCS Önümiň beýany Silikon tort tortlary ýokary hilli, çeýe we taýak däl, ajaýyp şekilli bişirilen çörekleri çykarmak aňsat. .Mafen käse silikon tort galyplarymyzyň 5 görnüşi, tegelek, gönüburçluk, ýürek, ýyldyz we gül gül görnüşi bar, saýlamak üçin köp reňk bar. Siz köp owadan edip bilersiňiz ...

Biz hakda

Silikon önümleriniň dizaýnyna we önümçiligine ünsi jemledi

SILIKON ÖNÜMLERI 15 ýyldan gowrak

“Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd.” 2003-nji ýylda esaslandyryldy, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň ösen Hengli şäherinde ýerleşýär.“Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd.” on ýyldan gowrak iş tejribesi bolan, silikon önümlerini öndürijidir, güýçli ODM toparyna eýe bolup, müşderiniň islegine görä ýokary hilli we amatly bahadan silikon önümlerini ösdürip biler.Kompaniýamyzyň güýçli tehniki güýji bar, OEM & ODM hoş geldiňiz, ähli materiallar we önümler FDA we LFGB synagyndan geçip biler.2003-nji ýylda döredilen günümizden başlap, maksadymyz müşderilere “Amatly baha”, “qualityokary hilli önümler” we “Wagtynda eltip bermek”.

 • OEM hyzmaty

  OEM hyzmaty

  3000㎡ zawod meýdany, 20 dürli önümçilik enjamlary, 50-den gowrak işgäri, ýetişen önümçilik tehnologiýasy, çalt nusga we gowşuryş we çalt gurşun wagty bar.

 • ODM hyzmaty

  ODM hyzmaty

  Güýçli gözleg we gözleg güýji bilen, köp sanly galyndy önümçilik gurallary, uly önüm diapazony bar.Çap ediş nyşanlaryny, ýörite reňk hyzmatyny berip biler.

 • Howpsuzlygy kepillendirmek

  Howpsuzlygy kepillendirmek

  WeiShun, Business Social Compliance Initiative (BSCI) sertifikatyna eýe boldy.Çig mal silisiýa jeli FDA & LFGB standartyna laýyk gelýär.

 • Çalt jogap

  Çalt jogap

  Weishun topary, gowy müşderi tejribesi üçin çalt çäre görýär.E-poçtaňyza iş günlerinde 24 sagadyň içinde jogap bermegi kepillendirýäris.

HABARLAR