IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

 • Silicone Pop it Pencil Bag Simple Fidget Toy Pen Case

  Silikon pop galam sumkasy Simönekeý Fidget oýunjak Pe ...

  Bu açyk halta ýönekeý dizaýna, ýumşak ýüzüne we basylýan köpürjiklerden doly.Ulanyjy basyşy ýeňletmek ýa-da wagt geçirmek üçin islendik wagt köpürjikleri gysyp biler.Childrenaş çagalar, okuw taýdan kemçilikli adamlar, garrylar we başgalar üçin derrew kanagatlandyrmagy we ulanmagy aňsatlaşdyryň.Galamyň bu täsin popy, ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa silikon materiallaryndan, howpsuz, ekologiýa taýdan arassa, sagdyn, yssyz we köp taraply!Duýgur oýunjak hökmünde ulanylyp bilner ...

 • Hot Sale Silicone Oil Brushes BBQ Tools Silicon Sauce Brushes with Transparent Handle

  Silikon ýagynyň gyzgyn satuwy BBQ gurallary kremniniň ...

  Esasy maglumat Önümiň ady Silikon ýag çotgasy material Iýmit derejeli silikon dizaýny Tansparent tutawaç nusgasy Ölçegi 17.5 * 3.2 sm paket Opp sumkalary MOQ 500 PCS Önümiň beýany Arassalamak aňsat: Olary gap-gaç ýuwýan maşyna birnäçe gezek goýup bolýar we iň yssy sazlamalara-da çydap bilýärler. .Şeýle-de bolsa, el bilen ýuwmak hem aňsat.Temperatura çydamlylygyň giň gerimi: -40 sentigrada ~ 250 sentigrada (-40-480F)....

 • Wholesale Silicone Baking Mat Non Stick Rolling Daugh Mat with Measurements

  Silikon çörek bişirilýän lomaý lomaý ...

  Haryt barada maglumat Önümiň ady Silikon çörek bişirmek üçin material Silikon ölçegi 50 * 70 sm (19,7 * 27,6 dýuým) Ulanyş aşhana gurallarynyň aýratynlygy taýak däl, çydamly MOQ 1000 PCS Önümiň beýany • Çörek matasynyň süýşmegi aňsat bolan meseläni çözmek üçin arka tarapdan uly sürtülme bilen döredilen silikon çörek bişirilýän matalar, taýagyň ýokarsyny gowy tutýar.• Ownuk tort, puding, jele, çörek, perde, pizza we ş.m. üçin amatly • Bu silikon pa ...

 • Drinks Popit Shoulder Bag

  Popit egin sumkasy

  Esasy maglumat Önümiň ady Popit egin halta şekilli içgiler Daşky ululygy 13.5 * 18.5 * 3 sm Agramy 118 g MOQ 1000 PCS Önümiň beýany Täze dizaýn: Içgiler şekilli Fidget sumkasy gyzlaryň ýüregine düşüp, meşhur köçe sumkasyna öwrülip biler.Qualityokary hilli egin sumkasy: Iň ýokary egin halta ýokary hilli iýmit derejeli silikondan ýasalýar, rezin reňkli, çydamly we zeper ýetirmek aňsat däl.Ulanmak we götermek aňsat: pop fidget ...

 • Food Grade 15 Small Cavity Silicone Chocolate Mold Handmade Heart Chocolate Molds

  Iýmit 15-nji synp Kiçijik çukur silikon şokolad M ...

  Esasy maglumat Önümiň ady Silikon şokolad galyplary material iýmit derejesi Silikon ululygy 21 * 10.7 sm şekilli ýürek şekili OEM we ODM kabul ederlikli MOQ 1000 PCS Önümiň beýany ♦ Howpsuz we ekologiýa taýdan amatly: Şokolad iýmit derejesindäki silikon materialdan ýasalýar, önüm öndürmeýär. zyýanly maddalar, şonuň üçin gaty howpsuz, bäbekler bu barada alada etmeli däldirler.♦ andokary we pes temperatura garşylygy: Sowadyjyda we ojakda goýup bolýar ...

 • Factory Jumbo Popit Fidget Sensory Toy Autism Sensory Push Pop Toy

  Zawod Jumbo Popit Fidget Sensor Oýna Otizm S ...

  Esasy maglumat Önümiň ady Uly Popit Fidget Oýnawaç materialy Silikon kauçuk şekilli meýdanyň ölçegi 30 * 30CM stil gülkünç terbiýeçilik oýunjak MOQ 500PCS Önümiň beýany • Jumbo & Gigant: popit duýgur oýnawaçyň ululygy 30 * 30 sm, basmak üçin 256 köpürjik bar. , göterip bilmersiňiz. utöne kiçisinden has gülkünç oýnap bilersiňiz.• Köp ulanylyş: “Junbo popit fidget” oýnawaç diňe bir gülkünç oýunjak däl, eýsem öý guraly hem bolup biler. Köpürjikleri dostlaryňyz bilen açyp bilersiňiz, ...

 • Wholesale Silicone Hot Chocolate Bomb Mold Half Round Silicone Cake Molds

  Silikon lomaý lomaý şokolad bomba galyndy ýarym ...

  Esasy maglumat Önümiň ady Silikon gyzgyn şokolad bomba galyndy material iýmit derejesi Silikon şekilli tegelek topuň ululygy 19 * 13 * 3 sm derejeli silikon, şokolad, tort, gaty süýji we beýleki desertler ýasamak üçin ulanylyp bilner. Diňe materialy rezin galypyna guýup, mikrotolkunly peç bilen bişirip, soňam tort bişirip bilersiňiz ...

 • Mafen Cup Silicone Cake Mold Single Cup Mold

  Mafen kubogy silikon tort torty ýekeje kubok galyp

  Esasy maglumat elementiniň ady Silikon tort görnüşi Material Iýmit derejesi Silikon stili pleönekeý şekiller Ulanyş nusgasy MOQ 1000 PCS Önümiň beýany Silikon tort görnüşleri ýokary hilli, çeýe we taýak däl, ajaýyp şekilli bişirilen çörekleri çykarmak aňsat. .Mafen käsämiziň silikon tort galyplarynyň 5 görnüşi, tegelek, göniburçluk, ýürek, ýyldyz we gül gül görnüşi bar, saýlamak üçin köp reňk bar. Köp owadan edip bilersiňiz ...

Biz hakda

Silikon önümleriniň dizaýnyna we önümçiligine ünsi jemledi

SILIKON ÖNÜMLERI 15 ýyldan gowrak

“Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd.” 2003-nji ýylda esaslandyryldy, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň ösen Hengli şäherinde ýerleşýär.“Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd.”, on ýyldan gowrak iş tejribesi bolan, silikon önümlerini öndüriji, müşderiniň islegine görä ýokary hilli we amatly bahadan silikon önümlerini öndürip biljek güýçli ODM topary bar.Kompaniýamyzyň güýçli tehniki güýji bar, OEM & ODM hoş geldiňiz, ähli materiallar we önümler FDA we LFGB synagyndan geçip biler.2003-nji ýylda döredilen günümizden başlap, maksadymyz müşderilere “Amatly baha”, “qualityokary hilli önümler” we “Wagtynda eltip bermek”.

 • OEM Service

  OEM hyzmaty

  3000㎡ zawod meýdany, 20 dürli önümçilik enjamlary, 50-den gowrak işgäri, ýetişen önümçilik tehnologiýasy, çalt nusga we eltip bermek we çalt gurşun wagty bar.

 • ODM Service

  ODM hyzmaty

  Güýçli gözleg we gözleg güýji bilen, köp sanly galyndy önümçilik gurallary, uly önüm diapazony bar.Çap ediş nyşanlaryny, ýörite reňk hyzmatyny berip biler.

 • Safety Assurance

  Howpsuzlygy kepillendirmek

  WeiShun, Business Social Compliance Initiative (BSCI) sertifikatyna eýe boldy.Çig mal silisiýa jeli FDA & LFGB standartyna laýyk gelýär.

 • Fast Response

  Çalt jogap

  Weishun topary, gowy müşderi tejribesi üçin çalt çäre görýär.E-poçtaňyza iş günlerinde 24 sagadyň içinde jogap bermegi kepillendirýäris.

HABARLAR