Hususy hyzmat

  • 5811

Customöriteleşdirilen hyzmatlarymyz öz içine alýar.

1, OEM we ODM hyzmaty.

2, Garaşsyz galyndy dizaýny, size hyzmat etmek üçin ýörite galyndy topary bar.

3, Aýratyn sargyt, sargytlaryň gidişini yzarlamak üçin gündelik aragatnaşyk saklamak üçin satuw işgärlerini yzarlaň.

4, Gaplamak gutusyny islegleriňize görä düzüň.

5, Sargyt gowşurylyşyna gözegçilik.

6, Çykdajylaryňyza görä, siziň üçin iň oňat logistika hyzmat üpjünçisini saýlap bileris.