• 5811

Önümlerimiz

Silikon çörek bişirilýän lomaý ölçegler bilen ýelmeýän gyzjagaz matasy

Gysga düşündiriş:

Çörek bişirilýän nahar iýmit derejesindäki silikondan ýasalyp, bu düşekde bişirilen çörekleri taýýarlasaňyz, köp iş tygşytlarsyňyz we hezil edersiňiz. Silikon konditer önümimiz ygtybarly, çydamly, owadan dizaýn we ýokary hilli.Bu silikon çörek bişirilýän mat, -30-dan 480 ° F-a çenli temperatura çydap bilýär. Şeýle hem, hamyrmaýa matasy taýak däl ýer bilen enjamlaşdyrylandyr, dürli derejeli ýelmeşýän hamyr we az döwmek üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

 

Önümiň ady Silikon çörek bişirmek
Material Iýmit derejeli silikon
Ölçegi 50 * 70 sm (19,7 * 27,6 dýuým)
Ulanylyşy Aşhana gurallary
Aýratynlyk Taýak däl, çydamly
MOQ 1000 HK

 

Önümiň beýany

Konditer matasynyň daşyna çykanda aňsat süýşüp bilýän meseläni çözmek üçin, arka tarapdan uly sürtülme bilen döredilen silikon çörek önümleri we taýagyň ýokarsyny gowy tutýar.
• Kiçijik tort, puding, jele, çörek, perde, pizza we ş.m. üçin amatly.

 

• Bu silikon konditer matasy, bişirilenden / bişirilenden soň, üstüňizi arassalamakdan halas eder.Çeňňek däl silikon arassalanmagy aňsatlaşdyrýar.

 

 

silicone baking mat (2)

 

silicone baking mat (12)

 

Terezisi bolan silikon konditer çörek bişiriliş matasy, santimetr we dýuým terezisi bar, hamyry we pirogy belli bir derejede taýýarlamak üçin amatly.

 

silicone baking mat (10)

 

Hamyrmaýa matasy taýak däl ýer bilen enjamlaşdyrylandyr, dürli derejeli ýelmeşýän hamyr we az döwmek üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň