• 5811

Önümlerimiz

Zawod Jumbo Popit Fidget Sensor Oýun Otizm Sensor Push Pop Oýnawaç

Gysga düşündiriş:

“Jumbo popit fidget” oýnawaç 30 * 30 sm, çaganyň logiki pikirleniş ukybyny ulanyp biler, bu gaty gyzykly we ylham beriji, stresden dynýar we keýpiňi, öýüň zerur zatlaryny, iň oňat ýapyk oýunlary, ene-atalar oýunlaryny, autizm, oýunlary oýnap biler. garrylaryň, çagalaryň we ulularyň bu itekleýän pop oýnawaç oýnap biljekdigini.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

popit 2

Önümiň ady “Big Popit Fidget Toy”
Material Silikon kauçuk
Şekil Kwadrat
Ölçegi 30 * 30CM
Stil Gülkünç terbiýeçi oýunjak
MOQ 500PCS

 

Önümiň beýany

• Jumbo & Gigant :.popit duýgur oýunjakUly ululygy, 30 * 30 sm we basmak üçin 256 köpürjik bar. Şonuň üçin göterip bilmersiňiz .utöne kiçisinden has gülkünç oýnap bilersiňiz.

• Köp ulanylyş: Junbooýnawaçdiňe bir gülkünç oýunjak däl, eýsem öý guraly hem bolup biler. Köpürjikleri dostlaryňyz, maşgalaňyz, synpdaşyňyz we ş.m. bilen açyp bilersiňiz. Şeýle hem stoly goramak üçin saçak ýassygy, oturgyçda ýassyk we ş.m. bolup biler.

• Çydamly we arassalamak aňsat: Iýmit derejeli silikondan ýasalan “Autism Sensory Push Pop Toy” ýumşak we rahat duýulýar. Highokary güýçli çeýeligi we ýok etmek aňsat däl. Mundan başga-da, gap-gaç ýuwýan maşynda howpsuz ulanylyp bilner, arassalamak aňsat ýokary

 

Jikme-jik suratlar

popit 3

popit 2

popit 4

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň