Iýmit derejeli silikon näçe wagtlap dowam edip biler?

  • 5811

Grade silika jeli, has uly kategoriýa üçin umumy termin.Ekologiýa taýdan arassa, zäherli we tagamsyz, önümçilik döwründe zäherli we zyýanly maddalary çykarmaz.
Iýmit derejeli silisiýa jeli näçe wagtlap dowam edip biler?Silikon jel materialynyň görnüşine görä, LSR sanjym kremnisi jeli ýaly, adatça ene we çaga önümlerini, kremnit jel önümlerini we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar, saýlanan öndürijilik derejesine görä, garramaga garşylyk adatça üçden bolýar Bäş ýyl.Bu uly mesele däl we has gowy öndürijilikli materiallardan ýasalan önümleriň 10 ýyl ýa-da ondanam köp dowam edip biljek has uzak ömri bolar.

10 utensils set
Iýmit derejeli kremniniň geliniň başga bir görnüşi suwuk we suwuk kremniý jelidir.LSR sanjym ýelimi ýaly, AB iki komponentli kremniý jelidir, ýöne tapawudy, LSR sanjym ýeliminiň ýokary ýapyşyklylygy we maşyn sanjymy bilen gyzdyrylmalydyr.Bu el bilen we maşyn bilen işledilip bilner we otag temperaturasynyň wulkanizasiýasy ýa-da gyzdyrylmagy bilen çalt bejerilip bilner.Taýýar önümleriň hyzmat möhleti üç ýyldan bäş ýyla çenli baryp biler.Silikonyň öndürijiligi wagtyň, saklanyşyň sazlanylyşy we ulanylyş ýygylygy bilen ýokarlanýar we öndürijilik kem-kemden garraýar.


Iş wagty: Iýun-21-2022