• 5811

Önümlerimiz

 • Custom 3 Sizes Rubber Bar Mat Cup Protect Sheet Silicone Bar Drip Mat Bar Runner Drink Mat

  Custörite 3 ululykdaky rezin bar mat kubogy, silikon bar damjasy gorag matasy bar ylgaýjy içgi

  Bu silikon ylgaw çyzgysy barlar, kofe maşynlary, aşhanalar, nahar saçaklary, dellekhanalar, çüýşeler üçin ähli zerurlyklar üçin ajaýyp.Zäherli kauçukdan ýasalýar, Kauçuk çybyk agyr, süýümsiz we täjirçilik we öý maksatlary üçin amatly.Barwary guratmak, içgilere hyzmat etmek ýa-da lýubkanyňyzyň gapdalynda ajaýyp.

   

  Önümiň ady: Silikon bar Mat
  Material: Iýmit derejeli silikon
  Ölçegi: 30 * 15 sm; 30 * 45 sm; 8 * 60 sm
  Şekil: Göni gönüburç görnüşi
  Bölümiň bahasy: 1.3-2.6 ABŞ dollary
 • Embossing Customizable Logo Colored Big Decorative Table Protector Cup Mat Silicone Coaster

  Özbaşdak düzüliş nyşany, reňkli uly bezegli stol goraýjy kubok mat silikon örtügi

  GYSGAÇA ULANMAK we TERJIME EDIP BOLMAK: Ulanylmak we ýygnamak üçin amatly saklaýjy bilen 6 stakan gämi duralgasy.Stol ussalary gap-gaç ýuwýan maşynlardan howpsuz, Ora-da süpürilip ýa-da el bilen ýuwulyp bilner.Örän ýokary derejeli nahar / içgi esbaplary.

  IER GOWY DIZayn: Çuňňur nagyşly nagyşlar we lentaly nagyş dizaýny, aýnanyňyzyň, krujkaňyzyň ýa-da käsäňiziň ýerinde bolmagyny üpjün edýär we dökülmeleriň öňüni alýar.Içgiňizi arkaýyn siňdiriň we planşetleriňizdäki dökülmelerden, çakyr tegmillerinden, döwülen aýna gaplaryndan ýa-da suw halkalarynyň tegmillerinden gaça duruň.

 •  Silicon Rubber Bar Counter Protective Mat Coaster Stylish Drink Water Cup Holder Round Silicone Cup Mat

  Silikon kauçuk bar hasaplaýjy gorag matasy, ajaýyp içgi suw kubogynyň eýesi tegelek silikon kubogy mat

  Köp maksatly meýdança we tegelek silikon Trivet mats;gyzgyn küýzeler we gaplar üçin ulanylyp bilner;dessine gazana;basyş bişiriji üçin;bankany açýan gysgyç hökmünde;aşhana taýagy üçin ýylylyga çydamly ýerler;zatlaryň süýşmeginden goraýan küýzeler bilen küýzeleriň arasynda ulanylyp bilner;sarymsak gabygy hökmünde.