• 5811

Önümlerimiz

 • 8 mm Custom Rainbow Colors Curved Silicone Drinking Straw Food Grade Bevel Incision Reusable Straws

  8 mm Customlemgoşar reňkleri egrilen silikon içýän saman iýmit derejesi Bevel kesiş gaýtadan ulanylýan saman

  ULY SIZE & FLIEXBLITY: 30 & 20 Oz etieti / Ozark / Rtic Tumbler üçin ajaýyp ululyk.Suw, limonad, soda ýa-da kofe üçin ajaýyp.

  Gap-gaç ýuwýan enjam, ýöne mikrotolkunda ulanmak üçin däl.Bu sypallary her hili içgiler üçin döredýäris - hatda çagalaryňyz üçinem ulanmak aňsat - her dürli ýykyjylar üçin amatly we arassalanmak aňsat.Ilkinji gezek ulanmazdan ozal önümleri üns bilen ýuwmagy ýatdan çykarmaň.Arassalaýjy çotgalary ulanyp, olary saçak sabyny we köp suw bilen ýuwuň.

 • Bar Accessories Portable Straw Brushes And Straight Straw Set Reusable Drinking Straws

  Bar esbaplary Göçme saman çotgalary we göni saman gaýtadan ulanylýan içgi samanlary

  Içmek üçin amatly we howpsuz:Agzynda tebigy duýulýan ýumşak we ýumşak iýmit derejeli silikon, gaty we sähelçe saman isleýän çagalar ýa-da adamlar üçin amatly we agzynda tebigy däl ýaly duýulýar.Metal / plastmassa / aýna sypallaryndan has ygtybarly, ýöräniňizde ýa-da süreniňizde agzyňyzy, dişleriňizi çişirmez.

  Iň aňsat arassa:Iki arassalaýjy çotga ulanmak gaty ýönekeý, samanyň içini gaty gowy arassalap bilýär.Arassalanandan soň gaýnag suwda birnäçe minut bişirmek ýa-da ýokary temperaturada bişirmek maslahat berilýär.