Iýmit derejeli silikon näçe wagtlap dowam edip biler?

  • 5811

“Grade-Food” silisiýa jeli, has uly kategoriýa üçin umumy termin.Ekologiýa taýdan arassa, zäherli we tagamsyz, önümçilik döwründe zäherli we zyýanly maddalary çykarmaz.

weishun silicone (5)
Iýmit derejeli silisiýa jeli näçe wagtlap dowam edip biler?

Silikon jel materialynyň görnüşine görä, LSR sanjym kremnisi jeli ýaly, adatça ene we çaga önümlerini, kremnit jel önümlerini we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar, saýlanan öndürijilik derejesine görä, garramaga garşylyk adatça üçden bolýar bäş ýyl.Bu uly mesele däl we has gowy öndürijilikli materiallardan ýasalan önümleriň 10 ýyl ýa-da ondanam köp dowam edip biljek has uzak ömri bolar.
Iýmit derejeli kremniniň geliniň başga bir görnüşi suwuk we suwuk kremniý jelidir.LSR sanjym ýelimi ýaly, AB iki komponentli kremniy jel, ýöne tapawudy, LSR sanjym ýeliminiň ýokary ýapyşyklylygy we maşyn sanjymy bilen gyzdyrylmaly.Bu el bilen we maşyn bilen işledilip bilner we otag temperaturasynyň wulkanizasiýasy ýa-da gyzdyrylmagy bilen çalt bejerilip bilner.Taýýar önümiň hyzmat möhleti üç ýyldan bäş ýyla çenli dowam edip biler.


Iş wagty: Iýun-24-2022