• 5811

Önümlerimiz

 • Customize Mini Ice Ball Mold Silicone Ice Cube Ball Tray

  Mini buz topy galyndy silikon buz kub topy

  Bu Silikon buz kub toplary ýokary hilli iýmit derejeli materialdan ýasalýar.BPA erkin, ys ýok, zäherli däl.Ygtybarly we çydamly. Buzy çykarmak aňsat, Buzly çüýşäni ýönekeý öwrüň we öwrüň.Gatnaşygy ýokaryk goýuň, şonda ajaýyp tegelek buz kubikleri bolar!

   

  Önümiň ady: MIni Silikon buz topy
  Ölçegi: 21,6 * 12,5 * 7,6 sm
  Material: Silikon & PP
  Ulany: Buz ýasaýjy
  OEM & ODM: Hoş geldiňiz
 • China OEM China S235 S355 Ss400 A36 A283 Q235 Q345ms Plate/Hot Rolled Iron Sheet/Black Iron Plate

  China OEM China S235 S355 Ss400 A36 A283 Q235 Q345ms plastinka / Gyzgyn togalanan demir list / Gara demir plastinka

  Kiçijik giňişlikler üçin IDEAL: Softumşak we çeýe silikon gurluşygy, bu matany aşhananyň çyzgylary, kwartiralary, RV-leri ýa-da kempirleri ýaly ykjam ýerlerde saklamak üçin ajaýyp, kiçijik togalanmaga ýa-da eplemäge mümkinçilik berýär.

  Şonuň üçin köp ulanylýar: “YACEE Dish Mat” ýylylyga çydamly (450-e çenli)º), ony çüýşe hökmünde ulanmaga, taýaklary we stollary gyzgyn gaplardan ýa-da enjamlardan goramaga ýa-da sowadyjy gap hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, öý haýwany, holodilnik, şkaf çyzgysy ýaly ajaýyp stoluňyz we taýagyňyz üçin ýylylyga çydamly çiş ýaly iki esse köpelýär.Köp ulanylyş, onsuz ýaşanyňyza haýran galarsyňyz.

 • High Quality Extra Large Nonstick Bread Bakery Reusable Silicone Baking Mat

  Qualityokary hilli goşmaça uly däl çörek çörek önümleri gaýtadan ulanylýan silikon çörek bişirilýän mat

  Bu düşek, BPA mugt silikon makaron bişirmek üçin gap - iýmit derejesindäki silikondan we güýçlendirilen aýna süýümden ýasalan, 4 sagat yssydan soň wulkanizirlenen bu makaron çöregi, ysy ýa-da tüssesi bolmazdan 480 temperatures çenli temperatura çydap bilýär.

  Önümiň ady: Peç üçin silikon süýümli aýna mat
  Ölçegi: adaty edip biler
  Ulanylyşy: Kukiler, tortlar we ş.m. bişirmek.
  MOQ: 1000 sany
  Bölümiň bahasy: 0.9 - 3,6 ABŞ dollary

   

 • Brush Kitchen Bathroom Cleaning Brush Silicone Dish Washing Gloves Pet Grooming Glove With Sponge Scrubber

  Çotga aşhana hammamyny arassalamak Çotga silikon gap-gaç ýuwýan ellikler, gubka gabygy bilen öý haýwanlaryny bezemek

  Köp gezek ulanmak: Bu jadyly ellikler aşhana, gap-gaç ýuwmak, miwe we gök önümleri arassalamak, hammamy arassalamak, ýatylýan otagy arassalamak, şkafyň tozanyny aýyrmak, öý haýwanlarynyň saçyna ideg etmek, awtoulag ýuwmak we ş.m.

  Heokary gyzgynlyga çydamly: 160 gradusa çenli ýylylyga çydamlylygy, gaýnag suw ýa-da mikrotolkunly peçler bilen arassalanmagy mümkin (2min).Şeýle hem gyzgyn gaplary herekete getirmek ýa-da peç gaplaryny aýyrmak üçin ulanylyp bilner.

 • Factory Custom Silicone Chocolate Mold Eco Friendly Resin Mold For Baking Cookie Biscuits Candy Soap

  Zawodyň ýöriteleşdirilen silikon şokolad galyndylary, köke köke biskwitleri süýji sabyny bişirmek üçin dostlukly rezin galyndy

  Öýde çagalary we şokolad, süýjüler we tortlar ýaly öz agzyňyzy kanagatlandyrjak her dürli nahar taýýarlamagy halaýan bolsaňyz, silikon galyplarynyň ajaýyp köp görnüşli dizaýny hökmany zat. Mundan başga-da, maşgalaňyz bilen nahar taýýarlamak ýa-da Çagalar her kimiň göwnünden turjak gyzykly we gowy baglanyşyk tejribesidir.

 • Hot Sale Silicone Oil Brushes BBQ Tools Silicon Sauce Brushes with Transparent Handle

  Gyzgyn satuw Silikon ýag çotgalary BBQ gurallary Silikon sous çotgalary aç-açan tutawaç bilen

  Silikon ýag çotgalary, nebit we tagam önümlerini çotga etmek üçin has amatly bir bölek hökmünde daşary ýurt bazarlarynda meşhurdyr, sebäbi öndürijilik taýdan azyk önümleriniň ulanylyş talaplaryna ýetdi, şeýle hem önümçilik we gaýtadan işlemek nukdaýnazaryndan tapawutlanýar. synag we sertifikasiýa zerurlyklary, ýokary hilli silikon çotgalary öý durmuşy üçin henizem möhümdir.

 • Wholesale Silicone Baking Mat Non Stick Rolling Daugh Mat with Measurements

  Silikon çörek bişirilýän lomaý ölçegler bilen ýelmeýän gyzjagaz matasy

  Çörek çöregi iýmit derejesindäki silikondan ýasalyp, bu düşekde bişirilen çörekleri taýýarlasaňyz, köp iş tygşytlarsyňyz we hezil edersiňiz. Silikon konditer önümlerimiz ygtybarly, çydamly, owadan dizaýn we ýokary hilli.Bu silikon çörek bişirilýän mat, -30-dan 480 ° F-a çenli temperatura çydap bilýär. Şeýle hem, hamyrmaýa matasy taýak däl ýer bilen enjamlaşdyrylandyr, dürli derejeli ýelmeşýän hamyr we az döwmek üçin amatly.

 • Food Grade 15 Small Cavity Silicone Chocolate Mold Handmade Heart Chocolate Molds

  Iýmit 15-nji synp Kiçijik çukur silikon şokolad galyp elde ýasalan ýürek şokolad galyplary

  Heartürek silikon galyndysy ekologiýa taýdan arassa silikondan 100% iýmitden ýasalýar we BPA mugt. Gaýtadan ulanyp bolýan we çydamly. Goşmaça, arassalamak aňsat, gap-gaç ýuwýan maşynda ulanmak üçin ygtybarly, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar.

 • Wholesale Silicone Hot Chocolate Bomb Mold Half Round Silicone Cake Molds

  Silikonyň gyzgyn lomaý şokolad bombasy ýarym tegelek silikon tort galyplary

  Silikon gyzgyn şokolad bomba galyndy ýarym tegelek silikon tort galyplary 100% iýmit derejeli silikondan ýasalýar we ulanmak aňsat, arassa. Olar taýak däl, goýýan zadyňyzy aňsat goýberýär.Smoothumşak we ýalpyldawuk görünýän kakao / şokolad bombalaryny alarsyňyz! Iň gowy görýän DIY galyndy bişirmek gurallary we şokolad galyplary.

   

  Harydyň ady: Silikon rezin galyplary
  Şekil: Tegelek
  Material: Silikon
  Mysal: Kabul et
  Bölümiň bahasy: 0.56-1.5 ABŞ dollary
 • Mafen Cup Silicone Cake Mold Single Cup Mold

  Mafen kubogy silikon tort torty ýekeje kubok galyp

  Mafen kubogynyň silikon tort görnüşleri 100% iýmit derejeli silikondan, BPA mugt.Ekologiýa taýdan arassa, zäherli däl, çeýe, gaýtadan ulanyp boljak we çydamly. Onuň 5 görnüşi bar: tegelek, gönüburçluk, ýürek, ýyldyz we gül gülleri we her görnüşde köp reňkli reňkler. Ulylar we çagalar üçin amatly.

   

  Önümiň ady: Silikon muffin tort görnüşi
  Şekil: Tegelek; ýyldyz; gönüburçluk; ýürek; gül
  Material: 100% Iýmit derejeli silikon
  Aýratynlyklary: Durnukly; çydamly
  Bölümiň bahasy: 0.99-1.62 ABŞ dollary
 • Rose Cake Mold Muffin Cup Molds For Baking

  Çörek bişirmek üçin gül torty, muffin kubogynyň galyplary

  Silikon muffin käsejik galypynyň dürli görnüşleri we dürli reňkleri, dürli ululyklary bar. Olar iýmit derejesindäki silikondan, taýak däl we zäherli däl, tortlary çykarmak aňsat. Doglan gün dabarasy, dynç alyş dabarasy, çaga duşy ýa-da toý Ulanylandan soň, çörek bişirilýän käseleri ýyly sabynly suwa batyryň.Galan galyndylar kömelege öwrüler we ýumşak mata bilen aňsatlyk bilen ýuwulyp bilner.

   

  Önümiň ady: Muffin kubokly silikon galyp
  Ölçegi: 3 sm; 5 sm; 7 sm
  Reňk: Köp reňk
  Şekil: Gül
  Bölümiň bahasy: 0,1-0,8 ABŞ dollary
 • Custom 3 Sizes Rubber Bar Mat Cup Protect Sheet Silicone Bar Drip Mat Bar Runner Drink Mat

  Custörite 3 ölçegli rezin bar mat kubogy, silikon bar damjasy matadan ylgaýan içgi matasy

  Bu silikon ylgaw çyzgysy barlar, kofe maşynlary, aşhanalar, nahar saçaklary, dellekhanalar, çüýşeler üçin ähli zerurlyklar üçin ajaýyp.Zäherli kauçukdan ýasalýar, Kauçuk çybyk agyr, süýümsiz we täjirçilik we öý maksatlary üçin amatly.Barwary guratmak, içgilere hyzmat etmek ýa-da lýubkanyňyzyň gapdalynda ajaýyp.

   

  Önümiň ady: Silikon bar Mat
  Material: Iýmit derejeli silikon
  Ölçegi: 30 * 15 sm; 30 * 45 sm; 8 * 60 sm
  Şekil: Göni gönüburç görnüşi
  Bölümiň bahasy: 1.3-2.6 ABŞ dollary
1234Indiki>>> Sahypa 1/4