• 5811

Önümlerimiz

 • Wholesale Safety Baby Molar Teether Toy Animal Giraffe Teether Organic Baby Teethers with Box

  Lomaý howpsuzlygy Çagalar Molar Teether Oýnawaç Haýwan irairafasy Teatrly Organiki Çaga Mugallymlary

  Bu ajaýyp çaga irairafasy, bäbekler üçin çişiň agyrysyny ýeňilleşdirer.Her bir çeýnemek, diş etiniň agyrysyny aýyrmaga we çaganyň dişleriniň we ýokarky eňeginiň howpsuz we täsirli ösmegine kömek eder.Beýleki materiallaryň birleşdiriji önümleri bilen deňeşdirilende, bu silikon birleşdiriji has ygtybarly we üstünde has köp dokumasy bar, bu bolsa bäbekleri dişlemek üçin has amatlydyr.

 • Factory Jumbo Popit Fidget Sensory Toy Autism Sensory Push Pop Toy

  Zawod Jumbo Popit Fidget Sensor Oýun Otizm Sensor Push Pop Oýnawaç

  “Jumbo popit fidget” oýnawaç 30 * 30 sm, çaganyň logiki pikirleniş ukybyny ulanyp biler, bu gaty gyzykly we ylham beriji, stresden dynýar we keýpiňi, öýüň zerur zatlaryny, iň oňat ýapyk oýunlary, ene-atalar oýunlaryny, autizm, oýunlary oýnap biler. garrylaryň, çagalaryň we ulularyň bu itekleýän pop oýnawaç oýnap biljekdigini.

   

 • Rainbow Unicorn Pop It Sensory Fidget Toy for Kids

  Rainlemgoşar iceke-täk pop, çagalar üçin oýnawaç oýnawaç

  “Unicorn Pop It Fidget Toy” aladalanmak we ýeňilleşdirmek üçin ajaýyp.Çagalar itek pop oýunlaryny maşgalalary we dostlary bilen oýnap bilerler, hatda bäbekler hem ýumşak silikon material oýunjaklaryny oýnap bilerler - “Unicorn Fidget Toy”. BPA mugt we zäherli däl, ulanýan ösen materiallarymyz çaganyň näzik derisine tebigy we amatly.

   

  Harydyň ady: Blemgoşar icekeje Fidget Oýnawaç
  Ölçegi: 17 * 15.3 * 1,5 sm
  Jyns: Unisex
  OEM & ODM: Üpjün ediň
  Bölümiň bahasy: 1.3-1.56 ABŞ dollary
 • Hot Best Sale Fidget Toy Set Pop It Fidget Sensory Toys

  Iň oňat satuw “Fidget” oýnawaç toplumy “Pop It Fidget” sensor oýnawaçlary

  Duýgur oýnawaçdan çykýan pop, gulaklaryňyzy rahatlandyrýan kanagatlanarly ses döredýär, her popuň ýumşak silikon gurluşy bolsa barmaklaryňyzyň ujuna täsir edýär, bedeniňizi we aňyňyzy rahatlandyrýar, stres we aladany ýok edýär;Bu ýumşak oýunjaklar häzirki wagtda iň meşhur oýunjaklardyr.“Fidget” toplumy diňe bir stressi azaltmak bilen çäklenmän, oturylyşyklar we dostlar üçin oýun hökmünde hem ulanylyp bilner.Bu duýgur oýnawaçlar ene-atalar, garrylar, çagalar we ulular üçin ajaýyp sowgatdyr.

   

  Önümiň ady: Duýgur oýnawaçdan çykyň
  Material: Silikon
  Şekil: Köp şekiller
  Ulanylyşy: Stress ýeňilligi
  Hyzmat: OEM & ODM
 • Baby Feeding Tools Silicone Fork and Spoon Set Training Utensils

  Çaga iýmitlendiriş gurallary Silikon çeňňegi we çemçe toplumy okuw enjamlary

  Silikon çaga çeňňegi we çemçe, çaga süýtden aýyrmagyň 1-nji basgançagy üçin niýetlenendir, çaganyň iýmitlendiriş enjamlaryny we öz-özüni iýmitlendirmek ukybyny ösdürip biler.Olar BPA-dan, BPS-den, PVC-den, ftalatsyz, kadmiý we gurşunsyz;Çaganyň ulanmagy üçin howpsuzlyk.

   

  Önümiň ady: Silikon çeňňek we çemçe toplumy
  Ulanylyşy: Çaga iýmitlendirmek
  Ulag bukjasy: talap edilişi ýaly
  Gelip çykyşy: Hytaý
  Bölümiň bahasy: 0.38 - 0.89 ABŞ dollary

   

 • 2021 Hot Sale Pop It Fidget Toy Pop It Amongus Sensory Fidget Toys

  2021 Gyzgyn satuw popy, oýnawaç popy, sensor fidget oýnawaçlarynyň arasynda

  “Sensor Fidget Toy” -yň arasynda “Bubble Pop” -y itiň - Elmydama ýanyňyzda bolup biljek peýdaly oýunjak.Islendik ýaşdaky “Universal BetweenUs Fidget Toy”, islän wagtyňyz we islendik ýerde “Bubbles” -i açyp, Stressden we aladadan dynmaga kömek edýär.Siziň etmeli zadyňyz, bu köp reňkli “Push Pop Pop Bubble Sensory Fidget Toy” -ny alyp, “Bubbles” -i açyp başlamak.

  Önümiň ady: Fidget oýnawaç
  Material: Silikon
  Ölçegi: 15 * 11.5 * 1,5 sm
  Agramy: 58g
  Bölümiň bahasy: 0.43-0.5 ABŞ dollary

   

   

 • Amazon Silicone Baby Chew Toy Safety Teething Tube Gum Massager

  Amazon Silikon Çaga Çeýnesi Oýnawaç Howpsuzlygy Tehniki Tube Gum Massager

  Iýmit derejesindäki silikondan ýasalan bu bäbekleriň çeýnemegi we agyry döwründe ýeňilleşdirmek üçin amatlydyr.

   

  Önümiň ady: Çagajyk turba
  Ölçegi: 17.5 * 1 sm
  Agramy: 16.5 gr
  Material: Iýmit derejeli silikon
  MOQ: 1000PCS
 • New Product Ideas Printing Silicone Bibs Mix Color Silicone Bibs Waterproof Products Baby Bibs

  Silikon Bibleri çap etmek üçin täze önüm ideýalary Reňkli silikon Bibleri suw geçirmeýän önümler Çagalar Bibleri

  Yearylyň dowamynda inwentar ýeterlik inwentar.
  Bir Stocka görnüşindäki üpjünçilik görnüşi.
  Material silikon.
  Gysgaça düşündiriş.

  Iýmit alýan haýwan stilindäki silikon çaga bibi:

  1.100% silikon.

  2. Dürli we ýörite dizaýn.

  3. Zäherli / bakteriýa garşy we howpsuz däl.

  Ölçeg Bir Stocka Ölçegi ýa-da Hususy Ölçeg.
  Reňk aýratynlaşdyrylan.
  LOGO Çap ediş nyşany bar;Ekrany çap etmek ýa-da pad çap etmek.
  MOQ 300pcs / dizaýn / reňk.
  “Polybag” bukjasy, sözbaşy kartasy, reňk gutusy ýa-da ýöriteleşdirilen zatlar bar.

 • Eco Friendly Straw Silicone Trainning Cup Avanchy Mini Silicone Cup

  “Eco Friendly Straw Silikon” tälim kubogy “Avanchy Mini Silikon Cup”

  “Avanchy Mini Silicone Cup” çaganyň içgi suwuklyklaryny öwrenip başlamagy üçin amatlydyr.Silikon mini käsämiz, çagalar üçin ygtybarly we ýakyn ýyllarda dowam etjek eneler üçin ajaýyp wariantdyr.Bu silikon kiçi käse bilen sagdyn durmuşda ýaşamaga kömek ediň.

   

  Önümiň ady: Sypal bilen kiçi silikon kubogy
  Material: Iýmit derejeli silikon
  Ölçegi: 6 * 6 * 8.5 sm
  Funksiýa: Içmek
  Bölümiň bahasy: 2.61-2.86 ABŞ dollary
 • Proffessional Tool Silicone Pencil Grips for Help People Correct Handwriting Way

  Adamlara golýazma usulyny düzetmäge kömek etmek üçin hünärmen gural silikon galam tutawaçlary

  Galam tutmagymyza köplenç “üçburç tutmak” diýilýär.Bu, diňe üç barmagymyzyň - başam barmagyň, barmak barmagynyň we orta inçejigiň arasynda galamyň milini saklaýan ýagdaýymyza degişlidir.Silikon 3 deşikli galam tutawaç, adamlara golýazma usulyny düzetmek üçin ýasalýar.

 • Mini Pop It Push Bubble Toy Stress Reliever Fidget Toy

  Mini Pop It Bubble Toy Stress Reliever Fidget Toy

  Mini pop oýnawaçdan ýasalan oýnawaç, 100% iýmit derejeli silikondan, BPA Free we zäherli, çydamly däl we poplary aç-açan açyp biler.Aladany we stresden dynmak üçin ajaýyp.

   

 • Hot Sale Factory Simple Dimple Stress Relief Pop It Fidget Toy Push Pop Bubble Sensory Toy

  Gyzgyn satuw fabrigi pleönekeýje ýönekeý stres ýeňillikleri pop oýnawaç iteklemek pop köpürjik duýgur oýnawaç

  Oýnawaç oýnaýan pop, zäherli we zyýansyz, çagalaryň ulanmagy üçin howpsuz we howpsuz 100% iýmit derejesindäki silikondan ýasalýar.Ak gaty plastmassa bazasy bilen, 100% kepillendirilen, berk we çydamly, uzak ömri kepillendirýär.Şeýle hem gaty ýeňil we götermek aňsat.Diňe oýunjak hökmünde däl, eýsem sowgat, çaý çaýy, telefon ýassygy ýa-da iş stoly bezegi hökmünde hem.

   

  Önümiň ady: “Pid Pop It” duýgur oýnawaç
  Material: Silikon + Plastiki
  Şekil: Tegelek / gönüburçluk
  Funksiýa: Gülkünç we bilim beriň
  Bölümiň bahasy: 0.65-0.76 ABŞ dollary
1234Indiki>>> Sahypa 1/4